ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอม

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera บันทึกภาพการเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในบ้านและองค์กร โดยสามารถเข้ามาดูกล้องได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

บริการติดตั้งระบบเตือนภัย ป้องกันขโมย

ติดตั้งระบบเตือนภัยและป้องกันขโมย ผู้บุกรุก โดยแจ้งเตือนให้ทราบผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการตรวจสอบและดูแลระบบความปลอดภัย

ตรวจสอบและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป้องกัน Hacker หรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

รับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่อง Server, คอมพิวเตอร์, Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ทั้งแบบรายเดือน รายปี โดยผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและวางระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ประสิทธิภาพมากกว่าการจ้างฝ่ายไอทีประจำหลายๆ คน รายละเอียดการให้บริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลและแก้ปัญหาเครื่อง Server และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยตรวจเช็คความผิดปกติด้านฮาร์แวร์, ซอฟต์แวร์, ทำความสะอาดตัวเครื่อง ตรวจสอบระบบไฟ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลและแก้ปัญหาการทำงานของระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายให้พร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา รวมถึงตรวจเช็คความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพื่อป้องกัน การโจมตี การดักจับหรือขโมยข้อมูล และแอบแฝงเข้ามาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ทำระบบการทำซ้ำของข้อมูล (Redundancy) และสำรองข้อมูล (Backup) สำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมนำกลับมาใช้งานทุกเครื่อง เมื่อข้อมูลหลักเกิดมีปัญหาหรือสูญหาย ดูแลระบบ Firewall ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คการกำหนดกฏหรือนโยบายต่างๆ ให้พร้อมใช้งานและเป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกและการรับส่งข้อมูลออกนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ค่าบริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการรับติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดการติดตั้ง VLAN เพื่อแยกวงแลนเป็นวงย่อยๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและความเร็วในการใช้งาน การแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการบุคคลภายนอก สร้างระบบ Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งาน หรือวางระบบ Fail Over เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบเครือข่ายหลักจะล่ม ก็จะมีระบบเครือข่ายและเครื่อง Server สำรองทำงานแทนทันที เป็นต้น บริการติดตั้งระบบ Cloud Storage ติดตั้งระบบ Cloud Storage ให้กับระบบไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บหรือเรียกใช้งานข้อมูลจากสถานที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการติดตั้งระบบ Cloud Computing & Virtual Application ติดตั้งระบบ Cloud Computing & Virtual Application ให้กับ Application Server เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล, Word, Excel หรืออื่นๆ จากสถานที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยควบคุมได้จากทุกๆ อุปกรณ์และทุกๆ ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊กหรือพีซีที่ใช้ Windows, Linux…