บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดการติดตั้ง VLAN เพื่อแยกวงแลนเป็นวงย่อยๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและความเร็วในการใช้งาน การแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการบุคคลภายนอก สร้างระบบ Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งาน หรือวางระบบ Fail Over เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบเครือข่ายหลักจะล่ม ก็จะมีระบบเครือข่ายและเครื่อง Server สำรองทำงานแทนทันที เป็นต้น

บริการติดตั้งระบบ Cloud Storage

ติดตั้งระบบ Cloud Storage ให้กับระบบไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บหรือเรียกใช้งานข้อมูลจากสถานที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการติดตั้งระบบ Cloud Computing & Virtual Application

ติดตั้งระบบ Cloud Computing & Virtual Application ให้กับ Application Server เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล, Word, Excel หรืออื่นๆ จากสถานที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยควบคุมได้จากทุกๆ อุปกรณ์และทุกๆ ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊กหรือพีซีที่ใช้ Windows, Linux และอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ Android, iPhone หรือ iPad โดยเครื่องของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้อยู่ และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ก๊อบปี้ข้อมูลออกนอกเครือข่ายขององค์กร

บริการติดตั้งระบบ WiFiHotspot

ติดตั้งระบบ WiFiHotspot เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ต้องมีการพิสูจน์ตัวตน และสามารถควบคุมความเร็ว การดาวน์โหลด และการใช้งานต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

บริการติดตั้งระบบ Domain และ Active Directory

ติดตั้งระบบ Domain และ Active Directory ด้วย Windows Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการติดตั้งระบบ VPN

ติดตั้งระบบ VPN เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสาขาให้สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้ามาใช้งานเครือข่ายภายในองค์กรได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

บริการติดตั้งระบบ Web Server

ติดตั้ง Web Server เพื่อให้บริการเว็บไซต์ทั้งภายในองค์กรและเครื่องภายนอก

บริการติดตั้ง ติดตั้ง File Server

ติดตั้ง File Server เพื่อให้บริการ Upload และ Download ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอก

บริการติดตั้ง Mail Server

ติดตั้ง Mail Server เพื่อให้รับส่งอีเมลได้ทั้งภายในองค์กรและเครื่องภายนอก

บริการติดตั้งระบบ Diskless

ติดตั้งระบบ Diskless เพื่อควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ ทำให้ง่ายต่อการจัดการเพราะไม่ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมลงทุกเครื่อง แต่จะติดตั้งเพียงเครื่องเดียวแล้วทุกเครื่องก็จะมีโปรแกรมต่างๆ ให้ใช้งานเหมือนกันหมด โดยไปเรียกจากเครื่อง Server แทน และช่วยป้องกันปัญหาการติดไวรัส เพราะเมื่อ Restart เครื่องใหม่ ข้อมูลต่างๆ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ลดเวลาการจัดการคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไปได้อย่างมาก

บริการติดตั้งระบบ Firewall

ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอก เช่น การบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ การไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีความเสี่ยง ควบคุมช่วงเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

บริการติดตั้งระบบ VOIP

ติดตั้งระบบ VOIP เพื่อใช้งานโทรศัพท์ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในแบบภายนอก

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit